Výskumy

Modulácia oxidačného plazmatického stavu pri gastroezofageálnom refluxnom ochorení podávaním vody bohatej na molekulárny vodík: Nový biologický pohľad

Táto štúdia vyhodnotila potenciálne prínosy elektrolyzovanej redukovanej vody (ERW) bohatej na molekulárny vodík zlepšovaním symptómov a oxidačného stresu spojeného s gastroezofageálnym refluxom (GERD).

Čítať viac

Voda obohatená o vodík pre zlepšenie nálady, úzkosti a funkcie autonómneho nervu v každodennom živote

Chronický oxidačný stres a zápal spôsobujú zhoršenie funkcie centrálneho nervového systému. Vodík pôsobí antioxidačne a môže zabrániť zápalu a tak prispieť k zlepšeniu kvality života, udržať zdravý stav a predchádzať rôznym chorobám.

Čítať viac

Preventívna a terapeutická aplikácia molekulárneho vodíka v situáciách s nadmernou tvorbou voľných radikálov

Molekulárny vodík v bunkách reaguje so silnými oxidačnými činidlami, ako sú hydroxylové a nitrosylové radikály, čo umožňuje využitie jeho potenciálu na preventívne a terapeutické aplikácie. Molekulárny vodík rýchlo preniká do tkanív a buniek, znižuje oxidačný stres a funguje ako protizápalové činidlo.

Čítať viac

Voda bohatá na vodík znižuje hladiny LDL-cholesterolu v sére a zlepšuje funkciu HDL u pacientov s potenciálnym metabolickým syndrómom

Cieľom tejto štúdie bolo charakterizovať účinky vody bohatej na vodík (0,9-1,0 l/deň) na obsah, zloženie a biologické aktivity sérových lipoproteínov u pacientov s potenciálnym metabolickým syndrómom.

Čítať viac

Pilotná štúdia: Účinky pitia vodíkovej vody na svalovú únavu spôsobenú akútnym cvičením u vrcholových športovcov

Táto štúdia bola realizovaná na vzorke 10 mužských futbalových športovcoch, kde výsledkom bolo zistenie, že primeraná hydratácia s vodou bohatou na vodík predbežne zvyšuje hladiny laktátu v krvi a eliminuje pokles svalovej funkcie vyvolaný cvičením.

Čítať viac

Elektrolýzou redukovaná voda zvyšuje odolnosť voči environmentálnym stresom

V tejto štúdii sa skúmal vplyv elektrolýzou redukovanej vody (ERW) na odolnosť voči oxidačnému stresu, in vitro aj in vivo. Pitím ERW sa oxidačné poškodenie DNA v ľudských lymfocytoch výrazne zmiernilo, znížili sa bunkové reaktívne druhy kyslíka.

Čítať viac